HR   ENG

SPONZORI I OGLAŠAVANJE

IZLOŽBENI PROSTOR:

Oglas u knjizi sažetaka – 2000kn (1/2 stranice); 3000kn (1 stranica)

Oglas virtualni – 5000kn

Virtuelni izložbeni prostor (2 virtuelna oglasa -video materijal )-9000 kn

virtualni logo – 2000kn

SPONZORIRANA PREDAVANJA:

Platinasti sponzor – 30000kn (2 sponzorirana predavanja (2×20 min), oglas u knjizi sažetaka,virtualni logo)

Zlatni sponzor – 20000kn (1 sponzorirano predavanje (1×20 min), oglas u knjizi sažetaka, virtualni logo)

Srebrni sponzor – 12000kn ( oglas u knjizi sažetaka, virtualni logo i virtualni oglas)

Brončani sponzor – 10000kn (1 sponzorirano predavanje 10 min, virtualni logo)

KOTIZACIJA KONGRESA:

  1. Za članove društva (specijaliste): 100,00 kn
  2. Za studente, specijalizante i umirovljenike: besplatno