HR   ENG

GLAVNE TEME

  • Hitna stanja u dječjoj neurologiji 
  • Komplikacije neuromuskularnih bolesti: ortopedske, respiratorne i gastrointestinalne komplikacije, procjena motornih funkcija – (online radionica) 
  • Akutne encefalopatije Slobodne teme 

PRELIMINARNI PROGRAM

14:00-14:15 Otvaranje Simpozija
14:15-16:40

NEUROMIŠIĆNE BOLESTI I

Moderator: Nina Barišić

14:15-14:45 Dunnen J / The VUS problem: how to solve it

14:45-15:05 ROCHE satelitski simpozij: Barišić N / Pozitivni rezultati i novi izazovi u liječenju spinalne mišićne atrofije (SMA)

15:05-15:25 MEDIS Satelitski simpozij: Barišić N / Iskustva u liječenju bolesnika sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA) – rezultati praćenja iz Hrvatskog registra za pedijatrijske neuromišićne bolesti

15:25-15:45 MEDIS satelitski simpozij: Barišić N / Progresivna mišićna distrofija Duchenne/Becker-terapijske mogućnosti: suvremeni terapijski pristupi

15:45-16:05 Đapić T / Hitna stanja i postoperativne komplikacije neuromišićnih skolioza

16:05-16:40 Egmond-Fröhlich A / The respiratory complications of neuromuscular disorders

15 min PAUZA
16:55-17:55 EPILEPSIJE I

Voditelji: Nina Barišić, Romana Gjergja Juraški

16:55 -17:25 Specchio N / Refractory-new onset and recurrent convulsive and nonconvulsive status epilepticus: pharmacotherapy, neurostimulation and surgical treatment

17:25-17:40 Barišić N, Šarić D, Matasić R, Šimonček T, Plosnić G, Rubić F, Galić M, Nenadić Baranašić N, Maroofian R, Houlden H / Iktalni kardiorespiratorni arest: primarna ili sekundarna kanalopatija? – dijagnostički i terapijski pristup

17:40-17:55 Gjergja Juraški R, Kovač Šižgorić M, Huljev Frković S / Elektrokliničke osobitosti u sindromu MECP2 duplikacije i izazovi u liječenju epilepsije
15 min PAUZA
18:10-19:10 AKUTNE GLAVOBOLJE I AKUTNE ENCEFALOPATIJE

Voditelji: Vlasta Đuranović, Vlatka Mejaški Bošnjak, Sanja Delin

18:10–18:25 Đuranović V, Delin S, Vulin K, Đaković I, Sekelj Fureš J, Pejić Roško S, Lončar L,Tripalo A, Grmoja T / Cerebralne AVM – prezentacija akutnom migrenskom glavoboljom u petero djece

18:25-18:40 Čokolić-Petrović D, Kos M, Damašek M / Akutna encefalopatija u djece s prirođenim metaboličkim bolestima

18:40-18:55 Prpić I, Radić Nišević J, Kolić I / Od usporenog razvoja govora prema dijagnozi autizma ili neurodegenerativne bolesti?

18:55-19:10 Kos M, Čokolić- Petrović D, Damašek M / Diferencijalna dijagnoza zastojne papile očnoga živca – naša iskustva
08:30-10:45 EPILEPSIJE II

Voditelji: Zlatko Sabol, Matilda Kovač Šižgorić, Marija Meštrović

08:30-08:45
Lehman I, Barišić N, Bunoza B, Weiss M, Grđan Stevanović P, Nenadić Baranašić N / ESES

08:45-09:00 Weiss M, Barišić N / Epileptički status u febrilitetu

09:00-09:15
Radić Nišević J, Kolić I, Prpić I / Obtundation status – terapijski izazov kod Dravet sindroma

09:15-09:30
Bunoza B, Barišić N, Lehman I, Weiss M, Jurin M, Grđan Stevanović P, Grizelj R, Benjak V / Korelacija incidencije epileptičkih napadaja u nedonoščadi i razvoja epilepsije u djetinjstvu
15 min Pauza
  Voditelji: Igor Prpić, Maša Malenica

09:45-10:00
Kuzmac G, Krakar G, Kovač-Šižgorić M, Lončar L, Pejić Roško S, Delin S, Sabol Z / Kliničke i elektroencefalografske značajke i ishodi nakon prvog neprovociranog epileptičkog napada bez antiepileptičke terapije

10:00-10:15 Jelovina I, Abaza I, Kuzmanić Šamija R, Tomasović M, Meštrović M, Kovačević T, Polić B, Marušić E / Refraktorni epileptički status – prikaz bolesnika s FIRES-om

10:15-10:30 Radina Jurčić S, Malenica M / Epileptički status u nedonoščadi i novorođenčadi

10:30-10:45 Krnjak G, Barišić N, Houlden H, Maroofian R, Fluksek A, Barić I, Bunoza B, Lehman I, Petković Ramadža D, Žigman T / Sandhoffova bolest
30 min Pauza
11:15-12:25 NEUROMIŠIĆNE BOLESTI II

Moderatori: Katarina Bošnjak Nađ, Radenka Kuzmanić Šamija

11:15-11:35 SANOFI satelitski simpozij: Lehman I / Pompeova bolest u diferencijalnoj dijagnozi hiper-CK-emije

11:35- 11:50 Kern I, Bošnjak-Nađ K / Funkcionalna motorička procjena i komplikacije lokomotornog sustava u SMA bolesnika

11:50- 12:05 Krakar G, Kuzmac G, Sabol Z / Europski projekt SENDD

12:05 -12:25 MEDIS satelitski simpozij: Kuzmanić Šamija R / Terapijske mogućnosti i ishodi liječenja uznapredovale Duchennove mišićne distrofije
15 min Pauza
12:40-13:45 INFEKCIJE SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

Voditelji: Lorna Stemberger Marić, Dunja Čokolić Petrović

12:40-13:00 Stemberger Marić L, Tešović G, Knezović I, Roglić S / Neurološke komplikacije infekcije SARS-CoV-2 u pedijatriji

13:00-13:15 Lončar L, Đaković I, Pejić Roško S, Sekelj Fureš J, Tripalo Batoš A, Grmoja T, Đuranović V / Neurološke manifestacije rota virusnih infekcija – prikaz slučaja i pregled literature

13:15-13:30 Šeparović I, Kukuruzović M, Malenica M / Hitno stanje – Infekcija središnjeg živčanog sustava

13:30-13:45 Đaković I, Đuranović V, Vulin K, Tešović G, Grmoja T, Stepan Giljević J, Gagro A, Prvčić I, Klobučar A, Sekelj Fureš J, Pejić Roško S, Lončar L / Syndenham bez Jonesa
60 min Pauza
14:45-16:00 AUTOIMUNE I IMUNOGENE BOLESTI

Voditelji: Eugenija Marušić, Ljerka Cvitanović Šojat

14:45-15:00 Sekelj Fureš J, Đuranović V, Pejić Roško S, Lončar L, Đaković I, Zrno N / ADEM u odnosu na druge demijelinizacijske encefalopatije

15:00-15:15 Kovač Šižgorić M, Miculinić A, Gjergja Juraški R, Tambić Bukovac L, Erceg D, Plavec D, Nogalo B,Tešović G, Lončar M, Turkalj M / Timski pristup djeci s PANDAS sindromom – petogodišnje iskustvo u dijagnostici, liječenju i praćenju

15:15-15:30 Veljačić D, Marušić E, Tomasović M, Meštrović M, Markić J, Ćatipović-Ardalić T, Kuzmanić-Šamija R / Akutne autoimune encefalopatije – klinički pristup i ishodi liječenja

15:30-15:45 Pejić Roško S, Lončar L, Sekelj Fureš J, Đaković I, Kranjčec I, Tripalo Batoš A, Grmoja T / PRESS (posterior reversible encephalopathy syndrome) – dijagnostički i terapijski izazovi pedijatrijskog neurologa

15:45-16:00 Vulin K, Đuranović V, Kero M, Jakovljević G, Barić I, Tripalo Batoš A, Sekelj Fureš J, Pejić Roško S, Lončar L, Đaković I / Kad izbočena fontanela nije samo hidrocefalus…
16:00-16:15 POSTERI – Prezentacije

Voditelji: Goran Krakar, Tomislav Gojmerac

Mirković M, Đaković I, Pejić Roško S, Đuraković Fajdetić D, Ereš Hrvaćanin Z / Prva ataka obiteljske hemiplegične migrene (mutacija PRRT2 gena)

Vukić V, Barišić N, Đuranović V, Šulentić V, Lončar L, Petković Ramadža D / Mutacije gena kalcijevih kanala i progresivna epileptička encefalopatija

Grđan Stevanović P, Barišić N, Lehman I, Bunoza B, Weiss M, Jurin M, Nenadić Baranašić N, Galić S, Rubić F / AntiMusk-mijastenija gravis u sedmogodišnje djevojčice
16:30-16:40 Zatvaranje Simpozija
17.00-19.00 IZBORNA SKUPŠTINA