HR   ENG

ORGANIZATOR

Zavod za neuropedijatriju,
Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb,
Hrvatsko društvo za dječju neurologiju
Hrvatskog liječničkog zbora

ORGANIZACIJSKI ODBOR

ZNANSTVENI ODBOR

POČASNI ODBOR

Predsjednica organizacijskog odbora:
prof.dr.sc. Nina Barišić

Tajnik: Ivan Lehman

Članovi:
Branka Bunoza
Miroslav Weiss
Maja Jurin
Petra Grđan Stevanović
Nataša Nenadić Baranašić
Vana Vukić

Nina Barišić
Vlatka Bošnjak-Mejaški
Katarina Bošnjak Nađ
Ljerka Cvitanović-Šojat
Dunja Čokolić-Petrović
Sanja Delin
Vlasta Đuranović
Romana Gjergja Juraški
Tomislav Gojmerac
Matilda Kovač Šižgorić
Goran Krakar
Radenka Kuzmanić-Šamija
Maša Malenica
Marija Meštrović
Igor Prpić
Zlatko Sabol

Marija Frleta
Krasanka Hafner
Branka Marušić Della Marina
Martin Mikecin
Ognjen Mladinov
Ela Paučić Kirinčić
Fanica Rakić
Ines Rakvin
Biserka Rešić
Kate Rogulj
Eugenio Stoini
Drago Škarpa
Fedor Valić